or
You entered invalid email address
Sorry, invalid password or the account that you tried to reach does not exist
Sign Up Today
Discover local experiences and handcrafted goods, right at your fingertips.
Sign Up with Facebook
Sign Up with Email
By signing up, you agree to our terms of service.
Already a member?
0
Güvenliksoruşturmasınedir

Güvenliksoruşturmasınedir's Verlocal page

-Ceza hukukunun amacının hukuki değerleri korumak ve kişilerin davranış kurallarına uygun hareket etmesini sağlamak olduğu söylenebilir. Ceza hukuku, hakları koruyarak toplumda mutluluğa ulaşmaya ve hukuk dünyasını korumaya yardımcı olur. Ankara ceza avukatları ve ağır ceza avukatları son zamanlarda talep görüyor.

About Me
Edit
-Ceza hukukunun amacının hukuki değerleri korumak ve kişilerin davranış kurallarına uygun hareket etmesini sağlamak olduğu söylenebilir. Ceza hukuku, hakları koruyarak toplumda mutluluğa ulaşmaya ve hukuk dünyasını korumaya yardımcı olur. Ankara ceza avukatları ve ağır ceza avukatları son zamanlarda talep görüyor.
My Classes
See More
My Products
See More
My Social Events
See More
My Services
See More
My Services
See More
My Calendar
Copy or Embed Url
Leave a message
Verlocal prohibits private transactions that are not made on this platform.